La majoria de les disputes i conflictes en el sector de la construcció sorgeixen de diferents interpretacions dels termes contractuals.

De vegades, la Propietat i el Contractista, o el Contractista i un subcontractista, poden estar en desacord sobre el significat exacte d’una clàusula contractual.

Altres vegades, una de les parts creu que no està obtenint el que va contractar.

Pot passar també que el Projecte difereixi de la realitat o que els terminis no es compleixin.

En tots els casos podem resoldre qualsevol duble que es plantegi abans de l’inici d’una obra i durant la seva execució.

ajedrez

T’ajudem a establir protocols d’actuació per documentar correctement la defensa davant qualsevol conflicte que pugui sorgir durant l’execució d’un projecte.

Arribat el cas d’haver d’acudir als Tribunals, defensarem amb totes les garanties i amb èxit els teus interessos i drets davant de tercers.

¿Com ho fem?

ÀREES DE TREBALL

CONSTRUCCIÓ

· Redacció de contractes (d’obra, de subcontractistes, de subministrement).
· Redacció d’acords i documents transaccionals.
· Reclamacions extrajudicials.
· Direcció lletrada en procediments judicials i arbitrals.
· Assessorament jurídic en cas d’accidents de treball.

 

IMMOBILIARI

· Asessorament jurídic en processos de compravenda d’actius.
· Redacció de documents legals i contractes relacionats amb operacions immobiliàries (compraventa, arres, lloguer).
· Reclamacions judicials i extrajudicials per defectes constructius.
· Assessorament a Comunitats de Propietaris.

 

 

CONCURSAL I INSOLVÈNCIES

· Defensa dels interessos com a Creditor davant d’una situació d’insolvència d’un Client o Proveïdor.
· Reclamacions de deute.

CONSULTORIA LEGAL TECNOLÒGICA

· Assessorament jurídic en Protecció de Dades.
· Propietat Intel·lectual i Industrial.
· Llicències de Software.
· Contractes de Software.