Serveis

Solucions a problemes legals

20 anys d'experiència

soluciones

T’ajudem a establir protocols d’actuació per documentar correctament la defensa davant qualsevol conflicte que pugui sorgir durant l’execució d’un projecte.

També oferim formació al personal per donar resposta als problemes del dia a dia amb l’objectiu de prevenir conflictes.

Com ho fem?

Abans que sorgeixi el conflicte: Som capaços, després de realitzar un anàlisi del Projecte en qüestió, de detectar els riscos i de preparar els contractes i documents legals per tal de protegir adequadament els interessos del Client.

Si el Client ens contacta un cop ja ha nascut el conflicte: Analitzem la situació, valorem els diferents escenaris i oferim la solució més eficient i econòmicament viable pel Client.

Preparem reclamacions jurídiques

En fase pre-contenciosa

Documentem i enfoquem jurídicament les reclamacions per tal d’aconseguir acords en una fase prèvia a la contenciosa amb l’objectiu d’evitar incòrrer en els costos associats a tot procediment judicial o arbitral.

En fase judicial

Defensem els interessos dels nostres clients en seu arbitral i judicial (jurisdicció civil, contenciosa administrativa, mercantil i penal).

Àrees de Treball

CONSTRUCCIÓ

  • Redacció de contractes (d’obra, de subcontractistes, de subministrement).
  • Redacció d’acords i documents transaccionals.
  • Reclamacions extrajudicials.
  • Direcció lletrada en procediments judicials i arbitrals.
  • Assessorament jurídic en cas d’accidents de treball.

IMMOBILIARI

  • Asessorament jurídic en processos de compravenda d’actius.
  • Redacció de documents legals i contractes relacionats amb operacions immobiliàries.· Reclamacions judicials i extrajudicials.
  • Assessorament a Comunitats de Propietaris.

CONCURSAL I INSOLVÈNCIES

  • Defensa dels interessos com a Creditor davant d’una situació d’insolvència d’un Client o Proveïdor.
  • Reclamacions de deute.

CONSULTORIA LEGAL TECNOLÒGICA

  • Assessorament jurídic en Protecció de Dades.
  • Propietat Intel·lectual i Industrial.
  • Llicències de Software.
  • Contractes de Software.